Vyberte si jeden ze šesti projektů, které jsme navrhli na přání občanů Karviné.

Anotace:

Zeleň zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení a snižuje prašnost. Revitalizované prostranství by mělo sloužit jako odpočinkové místo občanům města.

 

Popis:

Záměrem je revitalizace veřejného prostranství spočívající v rekonstrukci zpevněných ploch, obnově a doplnění veřejného osvětlení, vytvoření odpočinkových zón, výsadba zeleně, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) a vodního prvku.

 

Přínos pro veřejnost:

Vytvoření odpočinkové a relaxační plochy pro občany.

 

Odhadované náklady:

3.000.000,- Kč

 

Místo realizace:

Městská část Karviná-Fryštát u obchodního domu PRIOR.