Vyberte si jeden ze šesti projektů, které jsme navrhli na přání občanů Karviné.

Anotace:

Rozšíření občanského vybavení pro děti ve městě na základě množících se podnětů občanů. Nová či rekonstruovaná dětská hřiště ve městě jsou hojně využívaná a vedou k uspokojování potřeb občanů.

 

Popis:

Záměrem je realizovat dětské hřiště, které doplní atrakce umístěné ve stávajícím dětském koutku v Univerzitním parku v Karviné. Na vybrané ploše bude realizován pryžový povrch, na kterém budou umístěny nové herní prvky (1x multifunkční herní sestava s točitou skluzavkou a závěsnou lanovkou, 1x zemní trampolína a stromová lavice).

 

Přínos pro veřejnost:

Realizace hřiště byla navržena s ohledem na množící se požadavky občanů na zřizování nových dětských hřišť přednostně v místech, která nejsou v bezprostřední blízkosti bytových domů (obavy z nadměrného hluku) a pokud možno chráněných před přímým slunečním zářením.

 

Odhadované náklady:

2.500.000,- Kč

 

Místo realizace:

Univerzitní park v blízkosti stávajícího dětského koutku, od kterého ji dělí parkový chodník. Je zatravněno a částečně kryto vzrostlými stromy.