Vyberte si jeden ze šesti projektů, které jsme navrhli na přání občanů Karviné.

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

 

  • ·         Hlasování probíhá výlučně v elektronické podobě na webové stránce www.mojekarvina.cz
  • ·         hlasující hlasuje po ověření emailu přidělením 1 hlasu preferovanému návrhu
  • ·         hlasování o návrzích probíhá po dobu 31 dnů od 1. října do 31. října 2019
  • ·         na základě výsledného počtu hlasů se stanoví pořadí návrhů
  • ·         pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižšími odhadovanými náklady na realizaci
  • ·         výstupem hlasování jsou výsledky hlasování, které obsahují:

o   počet hlasujících,

o   výsledné počty hlasů přidělených jednotlivým návrhům,

o   seznam návrhů doporučených k realizaci, včetně finančních prostředků jim přidělených.